Printplaat 620462 XX

 

Elektronische ijsblokjesmachines na JUNI 2008 - Printplaat ref. 620462 xx  Vanaf volgende serienrs
AC 106 van s.n. 01858
AC 126 van s.n.01761
AC 176 van s.n. 02686 tot 02716 en vanaf 02932
AC 206 van s.n. 00259
AC 226 van s.n. 53790 tot 53819 en vanaf 53920
MC 16 vanaf s.n. 18448

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine !

620462-06 620462-13

NORMALE SITUATIES
 
 • Vriescyclus is bezig
 

 
 • 60min opstartfase is bezig - (jumper J3 UIT)
 

 
 • Electronisch oog gecalibreerd.
 

 
 • Reinigingsmodus
 • OFWEL
 • Einde van testfase
  (jumper TEST AAN)
 

 
 • Infraroodstraal langer dan 60" onderbroken
 • IJsstockagebak vol
 

 
 • Infraroodstraal sinds kort onderbroken
 

 
 • Infraroodstraal terug ontvangen nadat ze eerst langer dan 60" onderbroken was.
 
STORING
 
 • Onder spanning
 • Zekering gesprongen?
 

 
 • Te hoge condensortemperatuur
 • Condensor vuil? Reinig
 • Condensorventilatormotor draait niet? Vervang
 

 
 • Verdampingstemperatuur nog steeds boven de 0°C na méér dan 15 min vriezen
 • Warmgasventiel laat door? Vervang
 • Waterinlaatventiel laat door? Vervang
 • Tekort aan koelmiddel? Vul bij
 • Compressor draait niet? stuk? Vervang
 • Soldeersels tussen cups en koelcircuit in verdamper gelost? Vervang verdamper
 

 
 • (bij stockagebak NIET vol): Infraroodstraal langer dan 60" onderbroken
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Electronisch oog wordt gestoord door fel licht uit de omgeving? Deksel van stockagebak staat open? Doe deksel toe.
 • Electronisch oog defect? Vervang.
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 24 of (bij hele oude machines) S060711 00
  Bij bestelling vermeld steeds type en serienummer van de machine
 

 

OF
 • Condensorsonde defect
 • Vervang; NTC-sonde (grijze draad met zwarte klem) wisselstuknr. S620519 01
  Voor hele oude machines: PTC-sonde (zwarte draad met blauwe klem) wisselstuknr. S620404 11 
  Bij bestelling vermeld steeds type en serienummer van de machine

 

 

OF
 • Verdampersonde defect
 • Vervang; NTC-sonde (grijze draad met zwarte klem) wisselstuknr. S620519 00
  Voor hele oude machines: PTC-sonde (zwarte draad met blauwe klem) wisselstuknr. S620404 10
  Bij bestelling vermeld steeds type en serienummer van de machine

 

 
 • Electronisch oog defect
 • Vervang elektronisch oog; stuknr. S650674 xx
  Bij bestelling vermeld steeds type en serienummer van de machine

 

 
 • Verdamper temperatuur lager dan -30°
 • Is er genoeg water? Is er ergens een waterlek of waterverlies? (als de verdamper niet met water besproeid wordt dan zakt zijn temperatuur tot de meetlimiet van de sonde (-40°) bereikt wordt)
 

 
 • Time out van het progressieve waterafvoer (PWD) systeem
 • Enkel voor machines met een PWD systeem
 • water sensors correct verbonden met het waterreservoir en met de printplaat?
 • water sensors proper en vrij van kalkaanslag?
 • waterafvoerpomp draait normaal en is vrij van kalkaanslag?
 

 
 • XSAFE Alarm
 
FUNCTIE VAN DE PUSH KNOP
 
 • Duw > 5" tijdens de watervulcyclus en de machine schakelt naar de vriescyclus
 • Duw > 5" tijdens de vriescylus en de machine schakelt naar de ontdooicyclus
 • Duw > 5" tijdens de ontdooicylus en de machine schakelt naar de vriescyclus
 • Duw tussen 2"en 5" tijdens de watervulcyclus om de machine in reinigingscyclus te zetten
 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine !