ACM-85, ACM125, ACM175, ACM225 en MC.. ouder dan juni 2002


Machines ouder dan JUNI 2002 - Printplaat ref. 620403 18:
 • ACM-085 tot serienr. 30999
 • ACM-125 tot serienr. 32639
 • ACM-175 tot serienr. 6842
 • ACM-225 tot serienr. 49169
 • MCM-015 tot serienr. 15968
 • MCM-045 tot serienr. 21961
 • MCM-1210 tot serienr. 2971

(Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine)

NORMALE SITUATIES
 
 • Machine is net onder spanning gebracht/gereset. Ze is zich met water aan het vullen en gaat binnen minder dan 5 min. starten.

 • Machine is in vriescyclus

 • Infraroodstraal langer dan 60" onderbroken
 • Ijsstockagebak vol
 
STORING
 
 • Geen spanning
 • Zit stekker in stopcontact?
 • Keuzeschakelaar staat op RESET? Zet op FREEZING OPER.
 • Zekering gesprongen?
 • Draad los?
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00

 • (Indien stockagebunker niet vol is)
 • Electronisch oog vuil? Vervang
 • Electronisch oog wordt gestoord door te fel licht uit de omgeving? Deksel van stockagebak staat open? Doe deksel toe.
 • Electronisch oog defect? Vervang
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00

 • Keuzeschakelaar staat op STAND BY
 • Hoofdstroomzekering van 16 A printplaat is gesprongen
 • Zet keuzeschakelaar op FREEZING OPER.
 • Vervang zekering

 • Hoge condensortemperatuur (>70°C)
 • Condensor vuil? Reinig
 • Ventilatiemotor draait niet? Vervang
 • Condensorsensor defect? Vervang; stuknr. S620404 11

 • Verdampertemperatuur te hoog na 10 min. vriezen
 • Te weinig koelgas? Vul bij
 • Verdampingsensor werkt niet? Vervang; stuknr. S620404 10
 • Waterinlaatventiel lekt? Vervang
 • Ontdooiklep laat door? Vervang
 • Verdamper stuk? Vervang
 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine!