Korrelijs, ouder dan juni 2002; machinetypes ‚"AF...‚" en ‚"MF...‚"


Korrelijsmachines ouder dan JUNI 2002 - Printplaat ref. 620403 03
Geldig voor:

 • AF-10
 • AF-20 tot serienr. 11570
 • AF-30 tot serienr. 9127
 • AF-080 tot serienr. 2266
 • AF-100 tot serienr.24179
 • AF-200 tot serienr. 1484
 • MF-20
 • MF-22 tot serienr. 1846
 • MF-30 tot serienr. 12805
 • MF-41 tot serienr. 13140
 • MF-51 tot serienr. 17070
 • MF-61

(Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds het type en het serienummer van de machine)

 

NORMALE SITUATIES
 
 • Machine OK & draait normaal

 • Machine gaat binnen minder dan 3 minuten starten

 • Infraroodstraal van het electronisch oog voor detectie van het ijsniveau langer dan 6" onderbroken
 • Stockagebunker vol
 
STORINGEN
 
 • Geen spanning
 • Zit de stekker in het stopcontact?
 • Ergens een zekering gesprongen? Ergens een draad los?
 • Printplaat defect? Vervang door stuknr. S620462-02

 • (Indien stockagebunker niet vol is)
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Valt er te veel uitwendig licht op het electronisch oog? Bij types "AF": staat de stockagebak open?
 • Electronisch oog defect? Vervang; stuknr. S650674 02
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 02

 • Geen water
 • Water te zacht (conductibliiteit < 30 μS)
 • Zoek naar oorzaak watertekort.
 • Voed de machine met onbehandeld leidingwater, zoniet installeer zoutdoseerder.

 • Te hoge condensortemperatuur (>70°C)
 • Te lage omgevingstemperatuur (< +1°C)
 • Condensor vuil? Reinig.
 • Ventilatiemotor draait niet? Vervang.
 • Condensorsensor stuk? Vervang; stuknr. S620404-11
 • Het is te koud waar de machine staat; verwarm het lokaal of verhuis de machine naar een lokaal waar het nooit kouder dan +10°C kan worden.

 • Verdampertemperatuur nog steeds hoger dan -1°C na 10 min vriezen
 • Te weinig koelgas? Zoek lek, repareer & vul koelmiddel bij.
 • Verdampersonde stuk? Vervang; stuknr. S620404-10

 • Motor draait in verkeerde zin
 • Motor draait te traag (<1300 rpm)
 • Motor stopt na een tijdje
 • Kijk condensator van aandrijfmotor na.
 • Kijk lagers aandrijfmotor en verdamper na.
 • Draad los? Ergens een slecht contact?
 • Controleer de magnetische sensor.
 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine!