ACM45 en ACM55 ouder dan JUNI 2002Printplaat ref. 620403 16
(AC45/55)

 • ACM-45 tot serienr. 16394
 • ACM-55 tot serienr. 21173

(Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds het type en het serienummer van de machine)

NORMALE SITUATIES
 
 • Vriescyclus is net begonnen (verdampings-temperatuur >0°C)
 

 
 • Vriescyclus is net begonnen (verdampings-temperatuur <0°C)
 

 
 • Vriescylus is al enkele minuten bezig (verdampings-temperatuur < -13°C)
 

 
 • Ijsstockagebak is vol (sensor in stockagebak detecteert temperatuur lager dan ongeveer 4°)
 

 
 • Machine is nét gereset
 • Stekker is nét (weer) in stopcontact gestoken
 
STORINGEN
 
 • Keuzeschakelaar op STAND BY
 • Zekering van 16A gesprongen op de printplaat
 • Zet keuze-schakelaar op FREEZING OPER.
 • Vervang zekering
 

 
 • Keuzeschakelaar op RESET
 • Geen voeding
 • Zet keuze-schakelaar op FREEZING OPER.
 • Stekker in het stopcontact? Ergens een zekering gesprongen? Ergens een draad los? Printplaat stuk? - Vervang; stuknr S620403 16
 

 
 • indien ijsstockagebak leeg is: sensor ijsvoorraad werkt niet
 • Omgevings-temperatuur lager dan +10°C
 • Sensor voor ijsniveau in stockagebak slecht aangesloten? Slecht contact? Sensor defect? - vervang; stuknr. S620404 06
 • Verwarm lokaal of installeer de machine op een warmere plaats.
 

 
 • Vriescyclus duurt abnormaal lang
 • Condensor vuil? - Reinig.
 • Condensorventilator draait niet?
 • Verdampersensor slecht aangesloten?
 • Verdampersensor defect? - vervang; stuknr. S620404 10
 • Te weinig koelgas?
 • Compressor draait niet? Indien hij spanning krijgt scheelt er wat aan de compressor, zoniet is de printplaat stuk; wisselstuknr. S620403 16
 • Waterinlaatventiel laat water door? - Vervang
 • Ontdooiventiel laat warm gas door? - Vervang
 

 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine!