Blokjes, LEDs op frontpaneel van types "AC...6"


Betekenis van de LEDs bij de types Scotsman AC...6

machine in werking:

  • alles normaal

machine in werking:

  • Condensortemperatuur >60°C. Reinig de stoffilter.

machine ligt stil:

  • Condensortemperatuur >70°C. Machine is gestopt uit veiligheid.

machine in werking:

  • Dit is enkel een advies: "Reinig het water circuit, zonodig ontkalken"

machine ligt stil:

  • Vervang de condensorsensor; stuknr. S620404 11

machine ligt stil:

  • enkel voor EC modellen: problemen met waterafvoer

 

RESETKNOP:

Druk langer dan 20" op deze rode knop om de aftelklok "tijd om te reinigen" te resetten.