Blokjes (machinetypes ‚"AC...‚" en ‚"MC...‚")


Elektronische ijsblokjesmachines na MEI 2002 - Printplaat ref. 620462 00

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine !

 
NORMALE SITUATIES
 
 • Vriescyclus is bezig

 • Reinigingscyclus is bezig

 • Infraroodstraal langer dan 60" onderbroken
 • Ijsstockagebak vol

 • Infraroodstraal sinds kort onderbroken

 • Infraroodstraal terug ontvangen nadat ze eerst langer dan 60" onderbroken was.
 
STORING
 
 • Onder spanning
 • Zekering gesprongen?

 • Te hoge condensortemperatuur
 • Condensor vuil? Reinig
 • Condensorventilatormotor draait niet? Vervang

 • Verdampingstemperatuur nog steeds boven de 0°C na méér dan 15 min vriezen
 • Warmgasventiel laat door? Vervang
 • Waterinlaatventiel laat door? Vervang
 • Tekort aan koelmiddel? Vul bij
 • Compressor draait niet? stuk? Vervang
 • Soldeersels tussen cups en koelcircuit in verdamper gelost? Vervang verdamper

 • (bij stockagebak NIET vol): Infraroodstraal langer dan 60" onderbroken
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Electronisch oog wordt gestoord door fel licht uit de omgeving? Deksel van stockagebak staat open? Doe deksel toe.
 • Electronisch oog defect? Vervang.
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00


OF
 • Condensorsonde defect
 • Vervang; stuknr. S620404 11


OF
 • Verdampersonde defect
 • Vervang; stuknr. S620404 10
 
FUNCTIE VAN DE PUSH KNOP
 
 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine !

topdealGN1 1 nl

Twitter Feed

Wist u dat...

FLESJE KOELEN ?

Wilt u zo snel mogelijk een fles koelen? Los in een halve emmer water zoveel mogelijk zout op, vul de emmer met ijsblokjes of korrelijs en steek de fles erin. Na een zes tot acht minuten is de fles op ideale temperatuur.

Zoek

KdubbelA steunt

AmInt

AZG

one