Blokjes (machinetypes ‚"AC...‚" en ‚"MC...‚")


Elektronische ijsblokjesmachines na MEI 2002 - Printplaat ref. 620462 00

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine !

 
NORMALE SITUATIES
 
 • Vriescyclus is bezig

 • Reinigingscyclus is bezig

 • Infraroodstraal langer dan 60" onderbroken
 • Ijsstockagebak vol

 • Infraroodstraal sinds kort onderbroken

 • Infraroodstraal terug ontvangen nadat ze eerst langer dan 60" onderbroken was.
 
STORING
 
 • Onder spanning
 • Zekering gesprongen?

 • Te hoge condensortemperatuur
 • Condensor vuil? Reinig
 • Condensorventilatormotor draait niet? Vervang

 • Verdampingstemperatuur nog steeds boven de 0°C na méér dan 15 min vriezen
 • Warmgasventiel laat door? Vervang
 • Waterinlaatventiel laat door? Vervang
 • Tekort aan koelmiddel? Vul bij
 • Compressor draait niet? stuk? Vervang
 • Soldeersels tussen cups en koelcircuit in verdamper gelost? Vervang verdamper

 • (bij stockagebak NIET vol): Infraroodstraal langer dan 60" onderbroken
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Electronisch oog wordt gestoord door fel licht uit de omgeving? Deksel van stockagebak staat open? Doe deksel toe.
 • Electronisch oog defect? Vervang.
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00


OF
 • Condensorsonde defect
 • Vervang; stuknr. S620404 11


OF
 • Verdampersonde defect
 • Vervang; stuknr. S620404 10
 
FUNCTIE VAN DE PUSH KNOP
 
 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine !