Korrelijs (machinetypes ‚"AF...‚" en ‚"MF...‚")


Korrelijsmachines na JUNI 2002 - Printplaat ref. 620462 02

AF80 : van s.n. 08151 tot 08193 en vanaf s.n. 08216
MF26 : vanaf s.n. 05128
MF36 : van s.n. 20342 tot 20389 en vanaf s.n. 20792
MF46 : vanaf s.n. 16546
MF56 : van s.n. 24628 tot 24677 en vanaf s.n. 24713

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine

 

NORMALE SITUATIES
 
 • Machine in 3 minuten standby
 • Machine gaat binnen minder dan 3 minuten starten

 • Onder spanning
 • Machine is in normale werking

 • Infraroodstraal van het electronisch oog voor detectie van het ijsniveau langer dan 6" onderbroken
 • Stockagebunker vol

 • Infraroodstraal minder dan 6" onderbroken

 • Infraroodstraal terug ontvangen nadat ze eerst langer dan 6" onderbroken was.
 
STORING
 
 • Geen spanning
 • Stekker in stopcontact?
 • Zekering gesprongen?
 • Draad los?
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00

 • (bij stockagebak NIET vol): Infraroodstraal van het electronisch oog langer dan 6" onderbroken
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Valt er teveel uitwendig licht op het electronisch oog? Staat het deksel van stockagebak open? Doe deksel toe.
 • Electr. oog defect? Vervang, stuknr. S650674 02
 • Printplaat defect? Vervang, stuknr. S620462 02

 • Waterdetector in waterreservoir detecteert "geen water"
 • Zoek naar oorzaak watertekort
 • Waterdruk te laag?
 • Water te zacht? Voed de machine met onbehandeld leidingwater, conductibiliteit minstens 30 ŒºS.

 • Te hoge condensortemperatuur (>70¬∞C)
 • Te lage omgevingstemperatuur (< +1¬∞C)
 • Condensor vuil? Reinig.
 • Ventilatormotor draait niet? Vervang
 • Verwarm het lokaal of installeer de machine ergens waar het nooit kouder wordt dan +10¬∞C

 • Motor draait in verkeerde zin
 • Motor draait te traag (< 1300 rpm)
 • Motor stopt na een tijdje
 • Kijk de condensator van de aanrdrijfmotor na
 • Kijk de lagers van de aandrijfmotor en van de verdamper na
 • Controleer de magnetische sensor

 • Verdampingstemperatuur nog steeds boven de -1¬∞C na méér dan 10 min vriezen
 • Te weinig koelgas? Zoek het lek en vul koelmiddel bij

 • Condensorsonde defect
 • Vervang; wisselstuknr. S620404 11

 
 • Verdampersonde defect
 • Vervang; wisselstuknr. S620404 10

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine!