Korrelijs (machinetypes ‚"AF...‚" en ‚"MF...‚")


Korrelijsmachines na JUNI 2002 - Printplaat ref. 620462 02

AF80 : van s.n. 08151 tot 08193 en vanaf s.n. 08216
MF26 : vanaf s.n. 05128
MF36 : van s.n. 20342 tot 20389 en vanaf s.n. 20792
MF46 : vanaf s.n. 16546
MF56 : van s.n. 24628 tot 24677 en vanaf s.n. 24713

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine

 

NORMALE SITUATIES
 
 • Machine in 3 minuten standby
 • Machine gaat binnen minder dan 3 minuten starten

 • Onder spanning
 • Machine is in normale werking

 • Infraroodstraal van het electronisch oog voor detectie van het ijsniveau langer dan 6" onderbroken
 • Stockagebunker vol

 • Infraroodstraal minder dan 6" onderbroken

 • Infraroodstraal terug ontvangen nadat ze eerst langer dan 6" onderbroken was.
 
STORING
 
 • Geen spanning
 • Stekker in stopcontact?
 • Zekering gesprongen?
 • Draad los?
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00

 • (bij stockagebak NIET vol): Infraroodstraal van het electronisch oog langer dan 6" onderbroken
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Valt er teveel uitwendig licht op het electronisch oog? Staat het deksel van stockagebak open? Doe deksel toe.
 • Electr. oog defect? Vervang, stuknr. S650674 02
 • Printplaat defect? Vervang, stuknr. S620462 02

 • Waterdetector in waterreservoir detecteert "geen water"
 • Zoek naar oorzaak watertekort
 • Waterdruk te laag?
 • Water te zacht? Voed de machine met onbehandeld leidingwater, conductibiliteit minstens 30 ŒºS.

 • Te hoge condensortemperatuur (>70¬∞C)
 • Te lage omgevingstemperatuur (< +1¬∞C)
 • Condensor vuil? Reinig.
 • Ventilatormotor draait niet? Vervang
 • Verwarm het lokaal of installeer de machine ergens waar het nooit kouder wordt dan +10¬∞C

 • Motor draait in verkeerde zin
 • Motor draait te traag (< 1300 rpm)
 • Motor stopt na een tijdje
 • Kijk de condensator van de aanrdrijfmotor na
 • Kijk de lagers van de aandrijfmotor en van de verdamper na
 • Controleer de magnetische sensor

 • Verdampingstemperatuur nog steeds boven de -1¬∞C na méér dan 10 min vriezen
 • Te weinig koelgas? Zoek het lek en vul koelmiddel bij

 • Condensorsonde defect
 • Vervang; wisselstuknr. S620404 11

 
 • Verdampersonde defect
 • Vervang; wisselstuknr. S620404 10

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine!

topdealGN1 1 nl

Twitter Feed

Wist u dat...

FLESJE KOELEN ?

Wilt u zo snel mogelijk een fles koelen? Los in een halve emmer water zoveel mogelijk zout op, vul de emmer met ijsblokjes of korrelijs en steek de fles erin. Na een zes tot acht minuten is de fles op ideale temperatuur.

Zoek

KdubbelA steunt

AmInt

AZG

one