Korrelijs (machinetypes ‚"AF...‚" en ‚"MF...‚") na feb2012


Korrelijsmachines na FEB 2012 - Printplaat ref. 620462 xx

(vanaf serienr.  MF 26 05566  - MF 36 21806 - MF 46 17078 - MF 56 25653)

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine

 

NORMALE SITUATIES
 
 • Onder spanning
 • Machine is in normale werking
 

 
 • Machine in 3/60 minuten standby
 • Machine gaat binnen minder dan 3/60 minuten starten afhankelijk van de jumper instellingen
 

 
 • Infraroodstraal van het electronisch oog voor detectie van het ijsniveau langer dan 6" onderbroken
 • Stockagebunker vol
 

 
 • Infraroodstraal minder dan 6" onderbroken
 

 
 • Infraroodstraal terug ontvangen nadat ze eerst langer dan 6" onderbroken was.
 

 
 • Progressieve waterafvoer cyclus in werking
 • Enkel voor machines met een PWD systeem
 

 
 • Dit is enkel een advies: "Reinig het water circuit, zonodig ontkalken"
 • Herinnering om de 6 of 12 maanden afhankelijk van de jumper instelling

 • Om deze melding te resetten: terwijl de machine normaal in bedrijf is, druk tenminste 6 s op de resetknop op de printplaat
 
STORING
 
 • Geen spanning
 • Stekker in stopcontact?
 • Zekering gesprongen?
 • Draad los?
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00
 

 
 • (bij stockagebak NIET vol): Infraroodstraal van het electronisch oog langer dan 6" onderbroken
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Valt er teveel uitwendig licht op het electronisch oog? Staat het deksel van stockagebak open? Doe deksel toe.
 • Electr. oog defect? Vervang, stuknr. S650674 xx
 • Printplaat defect? Vervang, stuknr. S620462 xx
  Bij bestelling, vermeld steeds type en serienummer van de machine
 

 
 • Waterdetector in waterreservoir detecteert "geen water"
 • Zoek naar oorzaak watertekort
 • Waterdruk te laag?
 • Water te zacht? Voed de machine met onbehandeld leidingwater, conductibiliteit minstens 30 microsiemens.
 

 
 • Te hoge condensortemperatuur (>70°C)
 • Condensor vuil? Reinig.
 • Ventilatormotor draait niet? Vervang
 

 
 • Te lage omgevingstemperatuur (< +3°C)
 • Verwarm het lokaal of installeer de machine ergens waar het nooit kouder wordt dan +10°C
 

 
 • Motor draait in verkeerde zin
 • Motor draait te traag (< 1300 rpm)
 • Motor stopt na een tijdje
 • Kijk de condensator van de aanrdrijfmotor na
 • Kijk de lagers van de aandrijfmotor en van de verdamper na
 • Controleer de magnetische sensor
 

 
 • Verdampingstemperatuur nog steeds boven de -1°C na méér dan 10 min vriezen
 • Te weinig koelgas? Zoek het lek en vul koelmiddel bij
 

 
 • Condensorsonde defect
 • Vervang; NTC-sonde (grijze draad met zwarte klem) wisselstuknr. S620519 01
  Voor hele oude machines: PTC-sonde (zwarte draad met blauwe klem) wisselstuknr. S620404 11
  Bij bestelling vermeld steeds type en serienummer van de machine

 

 
 • Verdampersonde defect
 • Vervang; NTC-sonde (grijze draad met zwarte klem) wisselstuknr. S620519 00
  Voor hele oude machines: PTC-sonde (zwarte draad met blauwe klem) wisselstuknr. S620404 10
  Bij bestelling vermeld steeds type en serienummer van de machine
 

 
 • Electronisch oog defect
 • Vervang; wisselstuknr. S650674 xx
  Bij bestelling vermeld steeds type en serienummer van de machine

 

 
 
of
 • Herinnering voor onderhoud & reiniging machine
 • Voer onderhoud uit.
 • Reset AF modellen: door indrukken van rode lichtschakelaar op de voorzijde van de machine of van de resetknop op de printplaat gedurende meer dan 5 sec.
 • Reset MF modellen: door indrukken van de resetknop op de printplaat gedurende meer dan 5 sec.
 

 
 • Machine in reinigings-spoelcyclus
 • Enkel bij machines voorzien van een wateraflaatventiel 
 

 
 • Machine ligt stil door jumper TEST AAN
 

 
 • Time out van het progressieve waterafvoer (PWD) systeem
 • Enkel voor machines met een PWD systeem
 • water sensors correct verbonden met het waterreservoir en met de printplaat?
 • water sensors proper en vrij van kalkaanslag?
 • waterafvoerpomp draait normaal en is vrij van kalkaanslag?
 

 
 • XSAFE Alarm
 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine!