Korrelijs (machinetypes ‚"AF...‚" en ‚"MF...‚") na feb2012


Korrelijsmachines na FEB 2012 - Printplaat ref. 620462 13 + ref. 620462 15

(vanaf serienr.  MF 26 05566  - MF 36 21806 - MF 46 17078 - MF 56 25653)

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine

 

NORMALE SITUATIES
 
 • Onder spanning
 • Machine is in normale werking
 

 
 • Machine in 3/60 minuten standby
 • Machine gaat binnen minder dan 3/60 minuten starten afhankelijk van de jumper instellingen
 

 
 • Infraroodstraal van het electronisch oog voor detectie van het ijsniveau langer dan 6" onderbroken
 • Stockagebunker vol
 

 
 • Infraroodstraal minder dan 6" onderbroken
 

 
 • Infraroodstraal terug ontvangen nadat ze eerst langer dan 6" onderbroken was.
 

 
 • Progressieve waterafvoer cyclus in werking
 • Enkel voor machines met een PWD systeem
 

 
 • Dit is enkel een advies: "Reinig het water circuit, zonodig ontkalken"
 • Herinnering om de 6 of 12 maanden afhankelijk van de jumper instelling

 • Om deze melding te resetten: terwijl de machine normaal in bedrijf is, druk tenminste 6 s op de resetknop op de printplaat
 
STORING
 
 • Geen spanning
 • Stekker in stopcontact?
 • Zekering gesprongen?
 • Draad los?
 • Printplaat defect? Vervang; stuknr. S620462 00
 

 
 • (bij stockagebak NIET vol): Infraroodstraal van het electronisch oog langer dan 6" onderbroken
 • Electronisch oog vuil? Reinig
 • Valt er teveel uitwendig licht op het electronisch oog? Staat het deksel van stockagebak open? Doe deksel toe.
 • Electr. oog defect? Vervang, stuknr. S650674 01
 • Printplaat defect? Vervang, stuknr. S620462 15
 

 
 • Waterdetector in waterreservoir detecteert "geen water"
 • Zoek naar oorzaak watertekort
 • Waterdruk te laag?
 • Water te zacht? Voed de machine met onbehandeld leidingwater, conductibiliteit minstens 30 ŒºS.
 

 
 • Te hoge condensortemperatuur (>70°C)
 • Condensor vuil? Reinig.
 • Ventilatormotor draait niet? Vervang
 

 
 • Te lage omgevingstemperatuur (< +3°C)
 • Verwarm het lokaal of installeer de machine ergens waar het nooit kouder wordt dan +10°C
 

 
 • Motor draait in verkeerde zin
 • Motor draait te traag (< 1300 rpm)
 • Motor stopt na een tijdje
 • Kijk de condensator van de aanrdrijfmotor na
 • Kijk de lagers van de aandrijfmotor en van de verdamper na
 • Controleer de magnetische sensor
 

 
 • Verdampingstemperatuur nog steeds boven de -1°C na méér dan 10 min vriezen
 • Te weinig koelgas? Zoek het lek en vul koelmiddel bij
 

 
 • Condensorsonde defect
 • Vervang; wisselstuknr. S620519 00
 

 
 • Verdampersonde defect
 • Vervang; wisselstuknr. S620519 01
 

 
 • Electronisch oog defect
 • Vervang; wisselstuknr. S650674 01
 

 
 • Herinnering voor onderhoud & reiniging machine
 • Voer onderhoud uit.
 • Reset AF modellen: door indrukken van rode lichtschakelaar op de voorzijde van de machine of van de resetknop op de printplaat gedurende meer dan 5 sec.
 • Reset MF modellen: door indrukken van de resetknop op de printplaat gedurende meer dan 5 sec.
 

 
 • Machine in reinigings-spoelcyclus
 • Enkel bij machines voorzien van een wateraflaatventiel (in projectfase, nog niet commercieel beschikbaar)
 

 
 • Machine ligt stil door jumper TEST AAN
 

Indien u ons contacteert voor storingen, vermeld dan steeds type en serienummer van de machine!

topdealGN1 1 nl

Twitter Feed

Wist u dat...

FLESJE KOELEN ?

Wilt u zo snel mogelijk een fles koelen? Los in een halve emmer water zoveel mogelijk zout op, vul de emmer met ijsblokjes of korrelijs en steek de fles erin. Na een zes tot acht minuten is de fles op ideale temperatuur.

Zoek

KdubbelA steunt

AmInt

AZG

one